Fritak for merverdiavgift

Siden 2012 har der været uklarhed over, om der skulle skrives moms på fakturaen til en nordmand, der fik repareret sin bil i Danmark og efterfølgende kørte ud af EU. Nu har SKAT bekræftet, at reparation på en bil, der efterfølgende udføres af EU, kan ske uden momsfakturering.

Det er værkstedet (os), der skal bevise, at bilen er udført, og derfor har Dansk Bilbrancheråd udarbejdet en erklæring, som kunden (du) skal udfylde og underskrive. Erklæringen kan downloades nedenfor.

Sammen med erklæringen skal værkstedet opbevare en kopi af kundens pas, bilens registreringsbevis og meget gerne også kopi af færgebillet med bilens registreringsnummer.


Download erklæringen her